We helpen u graag op weg!

Heeft u een specifieke vraag voor Broekhuis Verzekeringen? Misschien is deze vraag vaker gesteld! Daarom hebben we veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u verzameld op deze pagina. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u het antwoord dat u zocht niet gevonden? We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op

Wanneer heb ik een eigen risico?

U heeft géén eigen risico als:

 • U een verhaalbare casco schade heeft;
 • U alleen een wa-schade heeft veroorzaakt;
 • U een niet verhaalbare schade laat repareren door Broekhuis.
 • U kunt bij Broekhuis Goed Verzekerd dus in alle gevallen een eigen risico voorkomen.

Bij een niet verhaalbare casco schade is het belangrijk dat u uw schade laat repareren bij een Broekhuis schadeherstelbedrijf of bij een Broekhuis dealerbedrijf. Gezien het aantal vestigingen en de regionale spreiding is er altijd wel een vestiging van Broekhuis bij u in de buurt. Mocht een Broekhuis vestiging voor u moeilijk bereikbaar dan wel ver gelegen zijn, neemt u dan vooral contact op met één van de Broekhuis schadeherstelbedrijven. Zij zijn u in die gevallen graag van dienst met de haal- en brengservice. Als u voor het repareren van uw auto géén gebruikmaakt van een Broekhuis vestiging, dan heeft u wel een eigen risico. De hoogte daarvan is € 350,-.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat moet ik doen als ik schade heb?

Als u niet meer verder kunt rijden met de auto, neemt u dan direct contact op met onze 24/7 internationale hulpdienst (+31 - 24 - 360 20 60). Zij zorgen ervoor dat uw auto zal worden afgesleept. Vult u altijd zorgvuldig en compleet een schadeformulier in zodat op een juiste wijze wordt weergegeven wat er precies gebeurd is. Vergeet niet het schadeformulier te laten ondertekenen door de tegenpartij. Daarbij is het verstandig om geen discussie met de tegenpartij aan te gaan over wie schuldig is aan het ongeval. Ook vragen wij u om bij schade zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren, contact op te nemen met onze schade-afdeling (+31 - 341 - 75 11 45) om de schade te melden en het vervolg af te stemmen.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat moet ik doen als ik ruitschade heb?

Bij ruitschade kunt u contact opnemen met uw Broekhuis vestiging, de medewerkers helpen u graag verder. Bij reparatie door een Broekhuis schadeherstelbedrijf betaalt u immers géén eigen risico. Indien u buiten kantooruren direct hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ingeslagen ruit, kunt u contact opnemen met de 24/7 hulpdienst (+31 - 24 - 360 20 60).

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Heb ik recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer?

Broekhuis Verzekeringen biedt u de service dat u mobiel kunt blijven als er onverhoopt schade optreedt. Afhankelijk van de gebeurtenis (waar en wat) heeft u recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer:
Reparatie: Als de reparatie van schade als gevolg van een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt bij een Broekhuis schadeherstelbedrijf, dan heeft u voor de gehele duur van de reparatie recht op gratis vervangend vervoer dat u beschikbaar zal worden gesteld door het Broekhuis schadeherstelbedrijf. De kosten van brandstof en bekeuringen zijn uiteraard voor u zelf.
Diefstal: Is uw auto gestolen, dan ontvangt u een vergoeding voor vervangend vervoer van maximaal € 35,- exclusief BTW per dag voor een termijn van maximaal tien dagen.
Total Loss: In geval het voertuig total loss wordt verklaard heeft u recht op een maximale vergoeding van € 35,- exclusief BTW per dag voor een termijn van maximaal twee dagen, te rekenen vanaf de bezoekdatum van de expert.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat gebeurt er bij schade of pech in het buitenland

Indien u bij een ongeval of pech niet meer kunt rijden, heeft u recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten van het bergen en afslepen van de auto en het eventueel aangekoppelde object naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld. Neemt u hiervoor contact op met onze internationale alarmservice: +31 - 24 - 360 20 60.
Is de auto vervolgens niet binnen twee werkdagen te repareren, dan heeft u recht op vergoeding van de huurkosten van vervangend vervoer voor maximaal € 35,- exclusief BTW voor een termijn van maximaal 10 dagen. Als de schade naar beoordeling van de verzekeraar niet in het buitenland wordt hersteld en de terugreis middels een noodreparatie technisch niet verantwoord is, dan wordt het voertuig en eventueel het gekoppelde object naar een aan te geven adres in Nederland vervoerd. Ook zal het vervoer van de bestuurder en passagiers naar een aan te geven adres in Nederland worden geregeld. Eventuele aanvullende kosten zoals extra hotelkosten e.d. vallen niet onder de autoverzekering. Wij raden u aan daarvoor een reisverzekering te overwegen.
 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat zijn de gevolgen als er een schade geclaimd wordt op mijn polis?

De premie van een autoverzekering is gebaseerd op een bonus/malustabel. Dat betekent dat de korting op de premie wordt vastgesteld op basis van het aantal schadevrije jaren dat u aanvankelijk had opgebouwd en de bonus/malustrede die vervolgens aan u wordt toegekend. Afhankelijk of er niet verhaalbare schades ten laste van uw polis geclaimd worden, zal de bonus/malustrede jaarlijks worden aangepast. In de toepasselijke algemene voorwaarden treft u de volledige bonus/malustabel aan. Deze tabel maakt tevens inzichtelijk wat voor consequentie het claimen van een schade op de premiekorting heeft. Mocht u schade hebben, neem dan contact op met onze medewerkers, zij rekenen u de gevolgen graag voor.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Kan ik achteraf besluiten een geclaimd schade alsnog zelf te betalen, als dat gunstiger uitkomt dan de premie aanpassing?

Het is altijd verstandig om een goede afweging te maken tussen het claimen van schadekosten op uw verzekering of het zelf betalen daarvan. Het claimen van een schade kan gevolgen hebben voor uw opgebouwde bonus/malustrede en daarmee voor de premie die u betaalt (zie vraag: Wat zijn de gevolgen als er een schade geclaimd wordt op mijn polis?). Mogelijk is het goedkoper om een schade zelf in één keer te betalen in plaats van het te claimen op de verzekering. Als u schade heeft, bespreken onze medewerkers graag de beste optie met u. Zelfs als achteraf blijkt dat claimen niet verstandig was, kunt u er achteraf nog steeds voor kiezen een schade zelf te betalen. Dus ja, achteraf kunt u besluiten een geclaimde schade alsnog zelf te betalen.
 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wie verhaalt de schade op de tegenpartij?

Bij een volledige cascodekking zal de verzekeraar zich optimaal inspannen om de ontstane schadekosten te verhalen op een tegenpartij. Bent u echter alleen voor WA of WA-beperkt casco verzekerd, dan ligt dit anders. U heeft er bij deze verzekeringsvormen namelijk voor gekozen om het Casco-risico niet te verzekeren, maar dit risico zelf te dragen. Vandaar dat in die situatie het verhalen van uw Casco-schade op een tegenpartij bij uzelf is komen te liggen en niet langer bij de verzekeraar.

Daarom adviseren wij u om een verhaalrechtsbijstandverzekering af te sluiten indien u niet kiest voor de WA + Volledig Casco verzekeringsvorm. De inspanning om uw schadekosten te verhalen op derden valt dan namelijk onder de dekking van de verhaalrechtsbijstandverzekering.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Hoe werkt de nieuwwaarde- en/of aanschafwaarderegeling?

Nieuwwaarderegeling Personenauto:

Heeft u een nieuwe auto gekocht bij Broekhuis en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (standaard 1 jaar, maar uit te breiden naar 3 of 5 jaar) total loss of wordt de auto binnen die periode gestolen, dan zorgt de verzekeringsdekking ervoor dat u bij uw Broekhuis dealer weer een vergelijkbare nieuwe auto kunt kopen, zonder dat u hoeft bij te betalen.

Aanschafwaarderegeling Personenauto:

Heeft u een occasion bij Broekhuis aangeschaft die op het moment van aanschaf niet ouder is dan 10 jaar en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (standaard 1 jaar, maar uit te breiden naar 3 of 5 jaar) total loss of wordt de auto binnen die periode gestolen, dan kunt u bij uw Broekhuis dealer voor hetzelfde aanschafbedrag weer een andere auto kopen. Standaard kent de Broekhuis Personenauto Verzekering voor de Nieuwwaarde-/Aanschafwaarderegeling een dekkingsperiode van 1 jaar. Deze periode is naar keuze uit te breiden naar 3 en 5 jaar.

Nieuwwaarderegeling bestelauto:

Heeft u een nieuwe bestelauto gekocht bij Broekhuis en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (1 jaar of met Topdekking 3 jaar) total loss of wordt de bestelauto binnen die periode gestolen, dan zorgt de verzekeringsdekking ervoor dat u bij uw Broekhuis dealer weer een vergelijkbare nieuwe auto kunt kopen.

Aanschafwaarderegeling bestelauto:

Heeft u een bestelauto occasion bij Broekhuis aangeschaft die op het moment van aanschaf niet ouder is dan 6 jaar en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (1 jaar of met Topdekking 3 jaar) total loss of wordt de auto binnen die periode gestolen, dan kunt u bij uw Broekhuis dealer voor hetzelfde aanschafbedrag weer een andere auto kopen. Standaard kent de Broekhuis Bestelautoverzekering voor de Nieuwwaarde-/Aanschafwaarderegeling een dekkingsperiode van 1 jaar. Heeft u gekozen voor onze Topdekking, dan is de dekkingsperiode zelfs 3 jaar.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat houdt een inzittendenverzekering in?

Broekhuis Goed Verzekerd kent twee verschillende vormen:

 1. Ongevallenverzekering voor Inzittenden
 2. Schadeverzekering voor Inzittenden

Hieronder geven we samengevat de dekking en het verschil aan:

Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Een ongevallenverzekering voor inzittenden keert een van te voren vastgesteld bedrag uit, als een inzittende in de auto (bestuurder en/of meerijders) door een ongeval overlijdt of te maken krijgt met blijvende invaliditeit. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. De uitkering betreft een van te voren vastgesteld bedrag, waardoor er dus geen verband bestaat tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade. Wij wijzen u er op dat in geval van blijvende invaliditeit er een uitkeringsstaffel bestaat (mate van invaliditeit versus uitkeringspercentage). Deze staffel is opgenomen in de toepasselijke polisvoorwaarden.

Schadeverzekering voor Inzittenden
De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade die een inzittende van de auto (bestuurder en/of meerijders) door een ongeval heeft geleden. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Het gaat om materiële schade, letselschade en gevolgschade. In tegenstelling tot de eerder beschreven ongevallen verzekering voor inzittenden, is de uitkering bij deze verzekeringsvorm dus wel gerelateerd aan de werkelijk geleden schade. Uiteraard geldt er wel een maximumbedrag, welke staat vermeld op uw polis.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Hoe kan ik een dekkingsvorm wijzigen?

Natuurlijk kan het zijn dat u een dekking tussentijds wilt wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door te bellen naar 0341 - 75 11 45 of door contact op te nemen via dit formulier.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Is een alarmsysteem noodzakelijk?

Bij Broekhuis Verzekeringen geldt dat voor auto’s van de merken die door Broekhuis geleverd worden, tot een catalogusprijs van € 75.000,-, het affabriek alarmsysteem voldoende is. Er gelden dan geen aanvullende alarmeisen.

Verzekeringsmaatschappijen stellen met betrekking tot de alarmeisen allemaal hun eigen voorwaarden op. Het is daarom raadzaam om vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren welke eisen men stelt met betrekking tot het alarmsysteem. Vaak geldt de volgende regeling:

 • Categorie 1: bij een cataloguswaarde tot € 60.000,-
 • Categorie 2: bij een cataloguswaarde vanaf € 60.000,- tot € 79.999,-
 • Categorie 3: bij een cataloguswaarde vanaf € 80.000,- tot € 124.999,-
 • Categorie 4: bij een cataloguswaarde vanaf € 125.000,- en meer

Let op: hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Ik wil nog een auto verzekeren. Kan ik de korting van de eerste verzekering daarvoor gebruiken?

Ja, een tweede auto kunnen wij tegen dezelfde bonus/maluskorting verzekeren zoals die van toepassing is voor uw eerste auto. Ook als de eerste auto niet bij ons is verzekerd. Wij ontvangen dan graag een recente kopie van uw polisblad en kunnen u dan dezelfde korting (maximaal 80%) bieden op de tweede auto. Let op: wij kunnen u wel dezelfde korting bieden, maar niet de schadevrije jaren van de eerste auto overnemen. Deze zijn immers al in gebruik op de eerste auto.
 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Mijn huidige verzekering opzeggen, hoe werkt dat?

U bent de verzekering aangegaan voor de periode van één jaar, waarbij u bij aanvang van de verzekering altijd 14 dagen bedenktijd heeft. Na één jaar wordt de verzekering automatisch verlengd. U kunt vanaf dat moment dagelijks opzeggen, waarbij de verzekering met in achtneming van 1 maand kan worden beëindigd.
Bij verkoop van de auto is de verzekering per datum van verkoop opzegbaar. Uiteraard dient u ons dit tijdig te melden, omdat beëindiging met terugwerkende kracht slechts voor een beperkte periode mogelijk is.
Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden middels een brief of via het door ons hiervoor ingerichte formulier. Uw opzegging graag voorzien van een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit bewijs ontvangt u bij het overschrijven van de auto op een andere eigenaar.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Betaal ik bij het sluiten van een autoverzekering, naast de premie, nog andere kosten?

In het verleden brachten verzekeraars om diverse redenen poliskosten in rekening, denk bijvoorbeeld aan poliskosten bij de start van een nieuwe polis, een adreswijziging, wijziging van de verzekerde auto, wijziging van dekking, etc. Daarnaast werd per betaaltermijn ook incassokosten gerekend voor het uitvoeren van de incasso bij de bank.

Verzekeraars streven er naar zo transparant mogelijk te zijn en daarom is ervoor gekozen om af te stappen van het hierboven genoemde (tussentijds) doorbelasten van kosten en één duidelijke vaste kostenstructuur genaamd “servicebijdrage” te gaan hanteren. Dus geen tussentijdse kosten meer, maar elke betaaltermijn één bedrag waarin alles is meegenomen.

De hoogte van de servicebijdrage is afhankelijk van uw betaaltermijn:

 • Per maand:        € 1,83 inclusief assurantiebelasting (is € 1,50 excl.)
 • Per kwartaal:     € 1,83 inclusief assurantiebelasting (is € 1,50 excl.)
 • Per halfjaar:       € 1,83 inclusief assurantiebelasting (is € 1,50 excl.)
 • Per jaar:               € 3,63 inclusief assurantiebelasting (is € 3,00 excl.)

Opbouw van de premie is als volgt:

Premie tot eerstvolgende premievervaldatum: € XXX,XX
Servicebijdrage: € Y,YY
Subtotaal (XXX,XX + Y,YY): € ZZZ,ZZ
Assurantiebelasting 21% over € ZZZ,ZZ: € BBB,BB
Totaal te betalen premie (ZZZ,ZZ+BBB,BB): € TTT,TT

Voorbeeld van een maandpremie:

Maandpremie WA Volledig Casco premie: € 50,00
Servicebijdrage per maand: € 1,50
Subtotaal: € 51,50
Assurantiebelasting 21% over € 51,50: € 10,82
Totaal te betalen premie: € 62,32

N.B. De assurantiebelasting is bij iedere schadeverzekering verschuldigd en dient de verzekeraar aan de overheid af te dragen.

 

Is uw vraag voldoende beantwoord?
Niet gevonden wat u zocht?
Niet het antwoord gevonden wat u zoekt? Wellicht kunt u het vinden via onze downloads en links. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen door te bellen naar 0341 - 75 11 45 of door contact op te nemen via dit formulier.

Het overzicht Veelgestelde vragen is slechts een beantwoording op de meest gestelde vragen en betreft geen contractsdocument of officieel polisaanhangsel. De geldende polisvoorwaarden zijn altijd leidend.

Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Chat starten Bel ons 0341 - 751 187 Bekijk klantenservice pagina
1