Datum: 06-07-2016
Bij bezoek aan een van de Broekhuis website(s) geldt het volgende:

Aanvaarding voorwaarden
De Broekhuisgroep website wordt onderhouden door Broekhuis Holding BV te Harderwijk, hierna genoemd Broekhuis. Op de inhoud en het gebruik van de Broekhuisgroep website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Broekhuis behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de Broekhuisgroep website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Broekhuisgroep website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de Broekhuis, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Broekhuis zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Broekhuisgroep website, mag niets van de Broekhuisgroep website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Broekhuis.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de Broekhuisgroep website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Broekhuis spant zich in om de informatie op de Broekhuisgroep website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Broekhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Broekhuisgroep website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Aanbiedingen op de Broekhuisgroep website zijn geheel verblijvend. Broekhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid op de Broekhuisgroep website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.
Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaard Broekhuisgroep en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Broekhuis geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Verzekeringen / financieringen
De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.  Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks jouw financiële voorziening(en) te regelen, ben je zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op jouw persoonlijke situatie. De weergave van de door andere consumenten gemaakte keuzes dienen slechts ter indicatie en nooit als direct advies. Ingeval je uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Broekhuis wijst je er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw besluitvorming.

Beschikbaarheid
Broekhuis spant zich in om de Broekhuisgroep website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Broekhuisgroep website.

Voorwaarden reviews
Broekhuis waardeert uw mening over onze product- en dienstverlening. Hieronder staan enkele voorwaarden waar Broekhuis en uw review aan dienen te voldoen.
• Broekhuis verplicht zich om alle geplaatste reviews direct op haar website te plaatsen, ongeacht de positieve of negatieve toon van het bericht.
 - Broekhuis behoudt zich het recht om reviews die niet aan de volgende criteria voldoen, te muteren. Criteria:
 - Beoordelingen mogen geen discriminerend of agressief taalgebruik bevatten;
• Beoordelingen mogen geen persoonlijke informatie bevatten, zoals namen van medewerkers, e-mailadressen of telefoonnummers.
• Ingevulde contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending.
• Broekhuis behoudt zich het recht contact met u op te nemen om uw review te bespreken.

Hyperlinks
Hyperlinks op de Broekhuisgroep website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Broekhuis. Broekhuis biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Broekhuis worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de Broekhuisgroep website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Broekhuisgroep website verwijzen.

Contact
Broekhuis garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Chat starten Bel ons 0341 - 751 187 Bekijk klantenservice pagina
1