Zo gaan wij om met uw privacy

Eén van onze klantbeloftes is “mensen recht in de ogen kunnen kijken”. Dit geldt zeker voor het respecteren van uw privacy. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Op deze webpagina beschrijven we vanuit onze organisatie Broekhuis Holding BV hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Lees hier ons algemene Privacy beleid

Welke uitgangspunten hanteert Broekhuis voor privacy?

 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen.
 • We verzamelen gegevens om onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur. Als we dat doen, melden we het.
 • We wisselen alleen uw noodzakelijke gegevens met derde partijen uit, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een verzekering.
 • U kunt ons altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
 • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.
Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Broekhuis beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze gebruiken om een persoon te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat Broekhuis deze persoonsgegevens verwerkt. 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Delen met derden

Broekhuis deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
  • Grondslag 3; Wettelijke verplichting
    
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders.
  • Grondslag 3; Wettelijke verplicht
  • Grondslag 4; Vervulling van een taak van algemeen belang
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
    
 • Met partijen die Broekhuis assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
    
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie).
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
    

Broekhuis gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Broekhuis.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Broekhuis ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor onze privacy verklaringen aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

In het overzicht van 'Welke persoonsgegevens verwerken wij' wordt altijd de datum van onze laatste versie weergegeven. Deze datum correspondeert met de versie datum op het document.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoekt u onze website, schrijft u zich in voor één van onze nieuwsbrieven of vraagt u een offerte op? Wij hebben een overzicht gemaakt van de momenten waarop wij gegevens van u vastleggen.

Broekhuis legt gegevens van u vast als u...

... een formulier op onze website invult

De gegevens die u invult in het formulier registreren wij. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... ons klant contact center (KCC) belt

Wij registreren dan uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een chat conversatie met ons voert op onze website

Wij registreren dan uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... contact met ons heeft via Social Media

Wij registreren dan uw accountnaam. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... broekhuis.nl bezoekt

Wij plaatsen tracking cookies op het apparaat waarmee u ons bezoekt. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven

Wij registreren dan uw e-mailadres. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 1; Toestemming

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een klanttevredenheidsenquête van ons ontvangt

Wij registreren dan uw naam en e-mailadres. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... gebruikmaakt van onze gratis WiFi voor gasten

Wij registreren dan het MAC-adres van het apparaat dat u gebruikt. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een offerte opvraagt bij ons

Wij registreren dan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, klantnummer(s) en bankrekeninginformatie. Waarom wij deze gegevens registreren vindt u in deze Verklaring.

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Registratie persoonsgegevens bij afnemen product of dienst

Daarnaast leggen wij persoonsgegevens van u vast als u bij ons een product of dienst bij ons afneemt. Hiervoor hebben wij verschillende privacy verklaringen vastgelegd.

Broekhuis dealerbedrijven

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant bent die een product koopt of een dienst afneemt bij één van onze dealerbedrijven. 

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis Lease

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) zakelijke klant bent bij Broekhuis Lease.

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis Lease (Berijder)

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een berijder bent bij één van de zakelijke klanten van Broekhuis Lease.

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis Autoschade

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant bent en een dienst afneemt bij één van onze schadeherstelbedrijven. 

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis Financiële Diensten

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant bent en een dienst afneemt bij Broekhuis Financiële Diensten. 

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis Verhuur

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant bent en een auto huurt.

Download de Privacy Verklaring

Versie 1.0 Juli 2021 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Meer weten over een specifiek (bedrijfs)onderdeel?

Via onderstaande links kunt u onze privacy verklaring van specifieke bedrijfsonderdelen downloaden.

Dealerbedrijf

Download

 

Autoschade

Download

 

Financiële diensten

Download

 

Verhuur

Download

 

Tot slot

Wilt u meer weten over waar we uw gegevens opslaan, een klacht indienenadresgegevens aanpassen
of persoonsgegevens opvragen of laten wissen? Neem dan contact met ons op.

Verantwoordelijk voor dit privacy beleid
Broekhuis Holding 
Vanenburgerallee 3
3882 RH in Putten

Datum: 25 mei 2018

Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Chat starten Bel ons 0341 - 751 187 Bekijk klantenservice pagina
1