Zo gaan wij om met uw privacy

Eén van onze klantbeloftes is “mensen recht in de ogen kunnen kijken”. Dit geldt zeker voor het respecteren van uw privacy. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Op deze webpagina beschrijven we vanuit onze organisatie Broekhuis Holding BV hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Adresgegevens aanpassen
Bent u verhuisd en/of staan uw adresgegevens verkeerd in ons systeem? U kunt de correcte gegevens aan ons doorgeven.

Persoonsgegevens opvragen/wissen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? U kunt uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of laten wissen.

Klacht indienen
Wilt u een kritische opmerking of een klacht met ons delen? Hiervoor kunt u ons klachtenformulier invullen zodat wij met u in contact kunnen komen.

Lees hier ons algemene Privacy beleid

Welke uitgangspunten hanteert Broekhuis voor privacy?

 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen.
 • We verzamelen gegevens om onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur. Als we dat doen, melden we het.
 • We wisselen alleen uw noodzakelijke gegevens met derde partijen uit, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een verzekering.
 • U kunt ons altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
 • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.
Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Broekhuis beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze gebruiken om een persoon te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Broekhuis verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat Broekhuis deze persoonsgegevens verwerkt. 

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Delen met derden

Broekhuis deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
  • Grondslag 3; Wettelijke verplichting
    
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders.
  • Grondslag 3; Wettelijke verplicht
  • Grondslag 4; Vervulling van een taak van algemeen belang
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
    
 • Met partijen die Broekhuis assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
    
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie).
  • Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
 • Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN's). De VIN's worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

Broekhuis gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Broekhuis.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Broekhuis ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor onze privacy verklaringen aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

In het overzicht van 'Welke persoonsgegevens verwerken wij' wordt altijd de datum van onze laatste versie weergegeven. Deze datum correspondeert met de versie datum op het document.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoekt u onze website, schrijft u zich in voor één van onze nieuwsbrieven of vraagt u een offerte op? Wij hebben een overzicht gemaakt van de momenten waarop wij gegevens van u vastleggen.

Broekhuis legt gegevens van u vast als u...

... een formulier op onze website invult

Grondslag 1; Toestemming.
Als u een formulier invult op onze website registreren wij de ingevulde gegevens om uw vraag of wens te kunnen verwerken. De gegevens van het formulier worden bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben om uw vraag of wens in te vullen. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... ons klant contact center (KCC) belt

Grondslag 1; Toestemming.
Als u ons klant contact center spreekt registreren zij uw naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer zodat de collega die uw aanvraag gaat beantwoorden u kan bereiken op de door u gewenste manier en tijd. De gegevens worden bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben om uw vraag of wens in te vullen. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een chat conversatie met ons voert op onze website

Grondslag 1; Toestemming.
Als u een chat conversatie voert met één van onze chat operators, registreren zij uw naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer zodat de collega die uw aanvraag gaat beantwoorden u kan bereiken op de door u gewenste manier en tijd. De gegevens worden bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben om uw vraag of wens in te vullen. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... contact met ons heeft via Social Media

Grondslag 1; Toestemming.
Gebruik
Wij gebruiken social media om u op de hoogte te houden van nieuws en acties over onze producten en diensten. U kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Contact
Als u een vraag aan ons stelt via Facebook of Instagram bewaren wij het bericht en de accountnaam die gebruikt wordt om te kunnen reageren op het bericht.

Advertenties
Wij maken  gebruik van de advertentiemogelijkheden op Facebook. We tonen advertenties op basis van de gegevens die Facebook  met uw toestemming verzamelt.  Welke gegevens Facebook verzamelt ligt buiten onze invloed. Dit staat in de voorwaarden van Facebook  vermeld en is te beheren in de instellingen van uw Facebook profiel.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... broekhuis.nl bezoekt

Grondslag 1; Toestemming.
Op onze website maken we gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Als we spreken over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk uw webbrowser te herkennen. Hierdoor kunnen we uw gegevens opslaan, zodat u niet ieder bezoek dezelfde gegevens hoeft in te voeren of persoonlijke instellingen en voorkeuren aan te passen. Ook kunnen we onze website beter laten werken, inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen uw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer als u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Social media plug-in cookies

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

De cookies blijven tot maximaal twaalf maanden na uw laatste bezoek bewaard. U kunt cookies altijd zelf uitzetten of van het apparaat verwijderen. Hoe dat kan verschilt per browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven

Grondslag 1; Toestemming.
Als u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven registreren wij uw e-mailadres met de door u aangegeven e-mailvoorkeuren. U kunt zich op elk gewenst moment in- en uitschrijven voor onze nieuwsbrieven via deze link.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een review verzoek van ons ontvangt

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde.
Als u een product of dienst bij ons hebt afgenomen vinden wij het heel belangrijk om te weten hoe uw ervaring met onze organisatie en het product was. Hiervoor sturen wij u een review verzoek via het e-mailadres wat u ons heeft gegeven.

 1. Hoe heeft uw onze dienstverlening ervaren; het cijfer wat u ons geeft wordt gecommuniceerd in onze managementrapportage. Hierbij wordt uw naam en e-mailadres getoond.
 2. Wilt u een review op onze website plaatsen; de review wordt getoond op onze website. U geeft zelf aan of u uw naam wilt vermelden of dat u de review anoniem wilt plaatsen. De review wordt daarnaast gecommuniceerd in onze managementrapportage. Hierbij wordt uw naam en e-mailadres getoond.
 3. Wilt u een opmerking aan ons doorgeven; deze opmerking wordt gedeeld met de betrokken vestigingsdirecteur en de afdeling webcare. De opmerking wordt daarnaast gecommuniceerd in onze managementrapportage. Hierbij wordt uw naam en e-mailadres getoond.
Is uw vraag voldoende beantwoord?

... gebruikmaakt van onze gratis WiFi voor gasten

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde.
Tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen kunt u gratis gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

... een offerte opvraagt bij ons

Grondslag 5; Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde.
Wij registreren dan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, klantnummer(s) en bankrekeninginformatie.

Is uw vraag voldoende beantwoord?

Meer weten over een specifiek (bedrijfs)onderdeel?

Via onderstaande links kunt u onze privacy verklaring van specifieke bedrijfsonderdelen downloaden.

Retailbedrijf

Download

 

Autoschade

Download

 

Financiële diensten

Download

 

Verhuur

Download

 

Verantwoordelijk voor dit privacy beleid
Broekhuis Holding 
Vanenburgerallee 3
3882 RH in Putten

Datum: 1 december 2023

Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Chat starten Bel ons 0341 - 751 187 Bekijk klantenservice pagina
1