Heeft u een klacht?

Broekhuis Lease zal zich maximaal inspannen om binnen de gestelde kaders van de leaseovereenkomst u optimaal van dienst te zijn en uw mobiliteit zo goed mogelijk te borgen. Mocht u onverhoopt toch een kritische opmerking willen plaatsen of een klacht hebben, dan nodigen wij u van harte uit dit bij ons te uiten. Dit kunt u doen door ons een bericht te sturen via ons contactformulier.

Indien u van mening bent dat een medewerker van onze organisatie uw opmerking/klacht onvoldoende heeft afgewikkeld, vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk bij ons kenbaar te maken (via de website, email of per post) t.a.v. de directe onder vermelding van "klacht" en uw lease-overeenkomstnummer. Binnen 2 werkdagen na ontvangst zullen wij contact met u opnemen en concreet met u afstemmen op welke wijze uw opmerking/klacht vervolg krijgt. Na dit contact zullen we u binnen 5 werkdagen de oplossing(richting) communiceren alsmede de termijn met u afstemmen waarbinnen naar redelijkheid en bilijkheid de geboden oplossing gerealiseerd zal zijn.

Onze contactgegevens zijn:
Broekhuis Lease
Zuiderbreedte 36
3845 MC Harderwijk
Telefoonnummer: 0341 - 75 11 03
E-mailadres: privatelease@broekhuis.nl

Geschillencommissie Private Lease

Indien u een Private Leasecontract met ons bent aangegaan die is voorzien van "Het Keumerk Private Lease" wijzen wij u op het bestaan de van Geschillencommissie Private Lease. 
Hoewel wij zullen streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en een eventuele aanleiding voor een klacht naar tevredenheid op te lossen, kunt u bij deze instantie terecht indien u het met onze oplossing of ons handelen oneens bent. Voor meer informatie over de wijze waarop u een geschil aanhangig kunt maken bij de Geschillencommissie en hoe dit vervolgens in zijn werk gaat, verwijzen wij u naar artikel T 5S van de toepasselijke algemene voorwaarden.

Correspondentiegegevens:
Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.degeschillencommissie.nl

Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Bel ons 0341 - 751 100 Bekijk klantenservice pagina
1