- x 08.04.2024
Blog Vers van de rolband

Herkeuring voor uw autorijbewijs, hoe gaat dat?

Herkeuring voor het rijbewijs is een belangrijk onderdeel dat de verkeersveiligheid bevordert door ervoor te zorgen dat autobestuurders nog steeds in staat zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Personen die de leeftijd van 75 jaar bereiken, dienen een keuring te ondergaan voordat zij hun rijbewijs kunnen verlengen. Wanneer de persoon de keuring goed doorloopt, zal het rijbewijs met 5 jaar verlengd worden. Hoe ziet het proces van zo’n herkeuring er nou eigenlijk uit? Dat leggen we uit in deze blog!

Stap 1: De gezondheidsverklaring

De medische keuring begint met het invullen van een gezondheidsverklaring. Deze kan online of op papier worden ingevuld en aangeleverd worden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Om het proces te versnellen, is het aan te raden om te kiezen voor het online invullen van de vragenlijst (*). Enkele vragen in de lijst zijn:

  1. Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken?
  2. Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?
  3. Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
  4. Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan een bril of lenzen?
  5. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
  6. Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
  7. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

(*) Het is van groot belang dat de vragen eerlijk, naar eer en geweten, en zorgvuldig worden beantwoord.

Stap 2: De medische keuring

Zodra het formulier is ingevuld, ontvangt u een verwijsbrief. Met deze brief maakt u een afspraak met een keuringsarts. Deze arts zal de gezondheid onderzoeken en een rapport opstellen voor het CBR. Tijdens de medische keuring worden verschillende aspecten gecontroleerd, waaronder bloeddruk, zichtvermogen, motorische vaardigheden van armen en benen, evenals de geestelijke en lichamelijke geschiktheid om te rijden. In sommige gevallen besluit de arts dat een rijtest of aanvullend medisch onderzoek nodig is. Dit neemt extra tijd in beslag. Zijn de uitkomsten van de medische keuring goed, dan kan het rijbewijs voor 5 jaar worden verlengd.

Stap 3: De rijtest

Naast medische beoordelingen moeten bestuurders soms dus een rijtest ondergaan om hun vaardigheden achter het stuur te laten beoordelen. Deze tests kunnen verschillende aspecten van het rijden omvatten, zoals het beheersen van het voertuig, het volgen van verkeersregels en het reageren op noodsituaties. De rijtest wordt afgenomen door een deskundige van het CBR. Deze deskundige is er in gespecialiseerd om te beoordelen of de persoon ondanks een beperking in staat is om veilig te kunnen rijden.

Het doel van de herkeuring

Het doel van herkeuring voor het rijbewijs is niet om bestuurders te straffen, maar om ervoor te zorgen dat de wegen veilig blijven voor iedereen. Door de rijgeschiktheid van bestuurders te evalueren, kunnen potentiële risico's worden geïdentificeerd en passende maatregelen worden genomen om ongelukken te voorkomen. Het is een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid en draagt bij aan het creëren van een veilige en verantwoordelijke rijcultuur.

Herkeuring rijbewijs
Goedendag, heeft u een vraag? Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
WhatsApp Chat starten Bel ons 0341 - 751 187 Bekijk klantenservice pagina
1